METODOLOGIA

Urrutiko irakaskuntzan ikasle batek matrikulatutako irakasgaiak modu malguan eta pertsonalizatua jarrai ditzake, norberaren egoerari egokituz. Horretarako, ikasleek ondoko baliabideak dituzte:

DEPARTAMENTUAK & IRAKASLEAK

T. 943 288 211

ZENTRALITAExt. 35
IDAZKARITZAExt. 20
BIOLOGIA - GEOLOGIAExt. 27
MARRAZKETAExt. 28
EKONOMIAExt. 38
EUSKARAExt. 24
FILOSOFIAExt. 33
FISIKA - KIMIKAExt. 29
FRANTSESAExt. 25
HISTORIAExt. 26
INGLESAExt. 31
LATINA - GREKOAExt. 34
GAZTELANIA & LITERATURAExt. 23
MATEMATIKAExt. 32
TEKNOLOGIAExt. 30

ZUZENDARITZA TALDEA

ZUZENDARI ONDOKOAM.Mar Pascual
ADMINISTRATZAILEAMarta Crespo

ZALANTZARIK EZ IZAN ETA JAR ZAITEZ KONTAKTUAN

Kontaktua