2018-2019 IKASTURTEKO
AZTERKETA EGUTEGIA

1. EBALUAZIOA

2018ko azaroaren 8, 9, 12, 13 eta 14a.

2. EBALUAZIOA

2019ko otsailaren 7, 8,  11,  12 eta 13a.

3. EBALUAZIOA

2019ko maiatzaren 9, 10, 13, 14 eta 15a.

OHIKO DEIALDIA

3. EBALUAZIOKO
BERRESKURAPENAK

2019ko maiatzaren 16, 17, 20, 21 eta 22a.

EZ-OHIKO DEIALDIA

2018ko ekainaren  6, 7, 10, 11 eta 12a.

ARAUDIA

  • Azterketak IBD Bilintx ikastetxean egingo dira; kasu berezi batzuetan soilik, eta zuzendaritzaren onarpenarekin, kanpoan egin litezke.
  • Ikasleek aurkeztu behar dute identifikatzen zaion nortasun-agiria edo beste dokumentazio ofizial bat (gidatzeko txartela edo pasaportea).
  • Azterketak kurtso hasieran argitaratzen diren egutegi eta ordutegian burutuko dira.
  • Azterketak aldatzeko gaixotasunez, arrazoi larriz edo lan-arrazoiaz onar daitezke beti ere arrazoia justifikatzen bada.  Aldaketa horiek idatziz zuzendu behar dira Ikasketa Buruari.
  • Justifikatzeko agiri idatzia Ikasketa Burutzan ere entregatu behar dira eta bertan hutsegitea justifikatzen duen egun eta ordu zehatza adierazita agertu behar da.
  • Ustekabeko arrazoigatik azterketara etorri ezin bada, ikasleak lehenbailehen kontaktuan jarri behar du (azterketa hasi baino lehen edo egiten ari denean). Geroago abisua ematen bada, ez da aldaketarik egingo.
  • Azterketa baten aldaketa egiten bazaio ikasle bati eta horretara aurkezten ez bada, ez du eskubide gehiago kurtsoan zehar aldaketa gehiago eskatzeko.
  • Ikasle batek azterketara aurkeztu den agiria behar badu, emango zaio hala eskatzen badu.
  • Ikasleek azterketak errebisatzeko eskubidea dute. Horretarako dagokion irakaslearengana zuzendu behar da. Kasu horretan, ikasleak ez du itxoin behar ebaluazioko notak jaso arte.

ZALANTZARIK EZ IZAN ETA JAR ZAITEZ KONTAKTUAN

Kontaktua