AZTERKETA ORDUTEGIAK

9:00 Kultura zientifikoa
Geologia
10:30 Gaztelania
Historia
12:00
16:00 Euskara I
17:30 Euskara II

9:00 Ingelesa I
Frantsesa I
Ingelesa II (aukerakoa)
Frantsesa II (aukerakoa)
10:30 Ingelesa II
Frantsesa II
Ingelesa I (aukerakoa)
Frantsesa I (aukerakoa)
12:00 Geografia
Mundu garaikideko Historia
Lan Ingurumen Zientziak
16:00
17:30

9:00 Fisika eta Kimika
Latina I
Gaztelaina II
10:30 Kimika
12:00 Grekoa II
Literatura Unibertsala
16:00 Filosofiaren Historia
17:30 Filosofia 1º
Psikologia

9:00 Matematika I
GGZZ Matematika I
Artearen Hª 2º
10:30 Matematika II
GGZZ Matematika II
12:00
16:00 Fisika 2º
Indus. Teknologia I
17:30 IKT II

9:00 Industria teknologia II
Latina II
Ekonomia I
10:30 Biologia
Biologia-geologia
Ekonomia II
Grekoa I
12:00 Inform. eta komunik teknologiak. (IKT I)
Marrazketa Artistikoa I
Marrazketa Tekniko II
16:00  

Marrazketa Artistikoa II
Marrazketa Tekniko I
(bigarren eguneko arratsaldean egingo dira 3. ebaluaketan eta ohiko dehialdian)

17:30

ARAUDIA

  • Azterketak IBD Bilintx ikastetxean egingo dira; kasu berezi batzuetan soilik, eta zuzendaritzaren onarpenarekin, kanpoan egin litezke.
  • Ikasleek aurkeztu behar dute identifikatzen zaion nortasun-agiria edo beste dokumentazio ofizial bat (gidatzeko txartela edo pasaportea).
  • Azterketak kurtso hasieran argitaratzen diren egutegi eta ordutegian burutuko dira.
  • Azterketak aldatzeko gaixotasunez, arrazoi larriz edo lan-arrazoiaz onar daitezke beti ere arrazoia justifikatzen bada.  Aldaketa horiek idatziz zuzendu behar dira Ikasketa Buruari.
  • Justifikatzeko agiri idatzia Ikasketa Burutzan ere entregatu behar dira eta bertan hutsegitea justifikatzen duen egun eta ordu zehatza adierazita agertu behar da.
  • Ustekabeko arrazoigatik azterketara etorri ezin bada, ikasleak lehenbailehen kontaktuan jarri behar du (azterketa hasi baino lehen edo egiten ari denean). Geroago abisua ematen bada, ez da aldaketarik egingo.
  • Azterketa baten aldaketa egiten bazaio ikasle bati eta horretara aurkezten ez bada, ez du eskubide gehiago kurtsoan zehar aldaketa gehiago eskatzeko.
  • Ikasle batek azterketara aurkeztu den agiria behar badu, emango zaio hala eskatzen badu.
  • Ikasleek azterketak errebisatzeko eskubidea dute. Horretarako dagokion irakaslearengana zuzendu behar da. Kasu horretan, ikasleak ez du itxoin behar ebaluazioko notak jaso arte.

ZALANTZARIK EZ IZAN ETA JAR ZAITEZ KONTAKTUAN

Kontaktua